เมนูหลัก


 กรุณาป้อนรหัสประจำตัว/USERNAME และรหัสผ่าน/PASSWORD
รหัสประจำตัว / USERNAME
รหัสผ่าน / PASSWORD
คลิกเพื่อทำการยืนยัน 

การเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาของสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
 สำหรับนักศึกษา
  • หากนักศึกษา มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ให้ติดต่อสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา อาคารปัญญาจารย์ เขตแม่คาว ด้วยตนเอง
  • นักศึกษาต้องดำเนินการด้วยตนเองและห้ามดำเนินการแทนผู้อื่น
  • นักศึกษาต้องรับผิดชอบผลการลงทะเบียนที่เกิดขึ้นจากรหัสผ่าน (Password) ของนักศึกษา
 สำหรับบุคลากร
  • หากบุคลากร มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ให้ติดต่อสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา อาคารปัญญาจารย์ เขตแม่คาว ด้วยตนเอง
  • บุคลากรต้องดำเนินการด้วยตนเองตามสิทธิ์และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและห้ามดำเนินการแทนผู้อื่น
  • บุคลากรต้องรับผิดชอบผลการดำเนินการตามสิทธิ์และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ที่เกิดขึ้นจากรหัสผ่าน (Password) ของบุคลากร
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา