เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 อาจารย์ มนัสวี รุ่งสุวรรณ
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 ระหว่าง  6/2/2560 - 12/2/2560 
 
Day/Time

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์   HM211
(3) 1, TR305
TR, บรรยาย
   HM221
(3) 1, CH403
CH, บรรยาย
 
อังคาร  HM413
(3) 1, TR301
TR, บรรยาย
   HM211
(3) 2, TR305
TR, บรรยาย
  
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี   HM211
(3) 1, TR305
TR, บรรยาย
   HM221
(3) 1, CH403
CH, บรรยาย
 
ศุกร์  HM413
(3) 1, TR301
TR, บรรยาย
   HM211
(3) 2, TR305
TR, บรรยาย
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสรายวิชา (จำนวนหน่วยกิต) ตอน, ห้องเรียน, อาคาร และวิธีการเรียน ตามลำดับ

ตารางคุมสอบอาจารย์
 สอบประจำภาค
วันเวลาสอบระดับการศึกษารหัสรายวิชา
(หน่วยกิต)
กลุ่มห้องตำแหน่ง
 1 พฤษภาคม 2560  เวลา 11:30-14:301 : ปริญญาตรี ภาคปกติHM221 (3) 1BB201หัวหน้า
 2 พฤษภาคม 2560  เวลา 08:00-11:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติHM413 (3) 1PT205หัวหน้า
 3 พฤษภาคม 2560  เวลา 08:00-11:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติHM211 (3) 1CH213-4หัวหน้า
 3 พฤษภาคม 2560  เวลา 08:00-11:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติHM211 (3) 2CH213-4หัวหน้า
จำนวนครั้งในการคุมสอบ : 3
 สอบกลางภาค
วันเวลาสอบระดับการศึกษารหัสรายวิชา
(หน่วยกิต)
กลุ่มห้องตำแหน่ง
 28 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13:00-15:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติHM211 (3) 1PT201หัวหน้า
 28 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13:00-15:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติHM211 (3) 2PT201หัวหน้า
 1 มีนาคม 2560  เวลา 13:00-15:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติHM413 (3) 1BB202หัวหน้า
 3 มีนาคม 2560  เวลา 13:00-15:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติHM221 (3) 1PT301หัวหน้า
จำนวนครั้งในการคุมสอบ : 3
อีเมลล์:
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา