เมนูหลัก

ตารางสอนอาจารย์
 อาจารย์ สุกาญจนา แม้นมาลัย
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 ระหว่าง  6/2/2560 - 12/2/2560 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์    BA309
(3) 2, TR315
TR, บรรยาย
   HM318
(3) 1, TR301
TR, บรรยาย
 
อังคาร BA309
(3) 1, TR304
TR, บรรยาย
    BA309
(3) 3, TR304
TR, บรรยาย
  
 
พุธ
 
        
พฤหัสบดี    BA309
(3) 2, TR315
TR, บรรยาย
   HM318
(3) 1, TR301
TR, บรรยาย
 
ศุกร์ BA309
(3) 1, TR304
TR, บรรยาย
    BA309
(3) 3, TR304
TR, บรรยาย
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสรายวิชา (จำนวนหน่วยกิต) ตอน, ห้องเรียน, อาคาร และวิธีการเรียน ตามลำดับ

ตารางคุมสอบอาจารย์
 สอบประจำภาค
วันเวลาสอบระดับการศึกษารหัสรายวิชา
(หน่วยกิต)
กลุ่มห้องตำแหน่ง
 1 พฤษภาคม 2560  เวลา 15:00-18:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติBA309 (3) 1PT201หัวหน้า
 1 พฤษภาคม 2560  เวลา 15:00-18:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติBA309 (3) 2PT201หัวหน้า
 1 พฤษภาคม 2560  เวลา 15:00-18:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติBA309 (3) 3PT201หัวหน้า
 3 พฤษภาคม 2560  เวลา 08:00-11:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติHM211 (3) 2CH213-4ผู้ช่วย
 3 พฤษภาคม 2560  เวลา 15:00-18:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติHM318 (3) 1CH413-4หัวหน้า
จำนวนครั้งในการคุมสอบ : 3
 สอบกลางภาค
วันเวลาสอบระดับการศึกษารหัสรายวิชา
(หน่วยกิต)
กลุ่มห้องตำแหน่ง
 27 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13:00-15:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติBA309 (3) 1PT201หัวหน้า
 27 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13:00-15:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติBA309 (3) 2PT201หัวหน้า
 27 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13:00-15:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติBA309 (3) 3PT201หัวหน้า
 28 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 13:00-15:001 : ปริญญาตรี ภาคปกติHM211 (3) 2PT201ผู้ช่วย
 2 มีนาคม 2560  เวลา 15:30-17:301 : ปริญญาตรี ภาคปกติHM318 (3) 1PT205หัวหน้า
จำนวนครั้งในการคุมสอบ : 3
อีเมลล์:
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา