เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร วิวรณ์ (IT:เทคโนโลยีสารสนเทศ) (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ห้องปฏิบัติการ สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ : Lab Com
ระหว่าง  22/1/2561 - 28/1/2561 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์  SE313
(3) 1,
L1, บรรยาย
 SE348
(3) 1,
L1, บรรยาย
  SE222
(3) 1,
L1, บรรยาย
 SE260
(3) 1,
L1, บรรยาย
อังคาร  SE361
(3) 1,
L1, บรรยาย
 SE341
(3) 1,
L1, บรรยาย
  SE345
(3) 1,
L1, บรรยาย
 SE347
(3) 1,
L1, บรรยาย
 
พุธ SE396
(2) 1,
L1, บรรยาย
 SE396
(2) 1,
L1, ปฏิบัติ
     
พฤหัสบดี  SE313
(3) 1,
L1, บรรยาย
 SE348
(3) 1,
L1, บรรยาย
  SE222
(3) 1,
L1, ปฏิบัติ
 SE260
(3) 1,
L1, ปฏิบัติ
ศุกร์  SE361
(3) 1,
L1, ปฏิบัติ
 SE341
(3) 1,
L1, บรรยาย
  SE345
(3) 1,
L1, บรรยาย
 SE347
(3) 1,
L1, บรรยาย
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา