เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร พันธสัญญา (S:สังคมศาสตร์) (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ห้องสอบ สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ : LCD-PROJECTOR+COM/อัฒจันทร์
ระหว่าง  17/9/2560 - 23/9/2560 
 
Day/Time

 
10:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
         
อังคาร       PHB101
(อ.พัชราภรณ์) ,
BOOKING, จัดสอบโดยอาจารย์
 
พุธ
 
         
 
พฤหัสบดี
 
         
 
ศุกร์
 
         
เสาร์ MK211
(อ.หทัยรัตน์) ,
BOOKING, จัดสอบโดยอาจารย์
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 ก.ย. 256010:30-12:30MK211
อ.หทัยรัตน์
19 ก.ย. 256017:00-19:00PHB101
อ.พัชราภรณ์
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา