เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร พันธสัญญา (S:สังคมศาสตร์) (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ห้องสอบ สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ : LCD-PROJECTOR+COM/อัฒจันทร์
ระหว่าง  20/11/2560 - 26/11/2560 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์GE135
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 CA271
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 CA222
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
    HH311
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 TC103
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
    SAN343
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
    
    HM494
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
    
อังคารGE208
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 MG432
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 GE209
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
    MK435
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
    
พุธGE125
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
  CA325
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 GE141
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 
GE127
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
     IS325
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 
พฤหัสบดีHM423
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 CA335
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 GE113
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 
MG316
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 MK431
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
    
ศุกร์GE102
(2) ,
EXAM, สอบประจำภาค
  PS111
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 GE112
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 
GE111
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
  PS463
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
    
เสาร์PHB102
(2) ,
EXAM, สอบประจำภาค
 MG409
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
    
PHM413
(2) ,
EXAM, สอบประจำภาค
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา