เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร เพ็นเทคอสต์ (GI:บัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ) (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ห้องเรียน สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ : ห้องเรียนนศ.พิเศษ
ระหว่าง  20/11/2560 - 26/11/2560 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์IEC209
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
       
อังคาร       IEC493
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
พุธIEC401
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
    IEC311
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
พฤหัสบดีIEC312
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
       
ศุกร์IEC124
(3) ,
EXAM, สอบประจำภาค
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา