เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ห้องเรียน สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ : เครื่องขยายเสียง/อัฒจันทร์/LCD-PROJECTOR+COM
ระหว่าง  17/9/2560 - 23/9/2560 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00
จันทร์ GE113
(3) 6,
L1, บรรยาย
 GE141
(3) 7,
L1, บรรยาย
 GE142
(3) 2,
L1, บรรยาย
   GE113
(3) 2,
L1, บรรยาย
        
อังคาร GE114
(3) 3,
L1, บรรยาย
  PHT212
(3) 1,
L1, บรรยาย
   GE142
(3) 3,
L1, บรรยาย
        
   PHT212
(3) 2,
L1, บรรยาย
           
พุธ  AC282
(3) 1,
L1, บรรยาย
      PHB102
(อ.อัศวิน) ,
BOOKING, สอนเสริม
  
พฤหัสบดี GE113
(3) 6,
L1, บรรยาย
 GE141
(3) 7,
L1, บรรยาย
 GE142
(3) 2,
L1, บรรยาย
   GE113
(3) 2,
L1, บรรยาย
PHT111
(อ.สุชาดา) ,
BOOKING, ติว
ศุกร์ GE114
(3) 3,
L1, บรรยาย
      GE142
(3) 3,
L1, บรรยาย
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
21 ก.ย. 256015:30-23:00PHT111
อ.สุชาดา
20 ก.ย. 256017:30-21:00PHB102
อ.อัศวิน
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา