เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ห้องเรียน สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ : เครื่องขยายเสียง/อัฒจันทร์/LCD-PROJECTOR+COM
ระหว่าง  19/3/2561 - 25/3/2561 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์ GE113
(3) 1,
L1, บรรยาย
 GE113
(3) 2,
L1, บรรยาย
 GE113
(3) 3,
L1, บรรยาย
 GE141
(3) 3,
L1, บรรยาย
 
   GE113
(3) 2,
L9, บรรยาย
    
อังคาร GE141
(3) 7,
L1, บรรยาย
 GE111
(3) 6,
L1, บรรยาย
     
พุธ  MG492
(3) 2,
L1, บรรยาย
    
พฤหัสบดี GE113
(3) 1,
L1, บรรยาย
 GE113
(3) 2,
L1, บรรยาย
 GE113
(3) 3,
L1, บรรยาย
 GE141
(3) 3,
L1, บรรยาย
 
   GE113
(3) 2,
L9, บรรยาย
    
ศุกร์ GE141
(3) 7,
L1, บรรยาย
 GE111
(3) 6,
L1, บรรยาย
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา