เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
อาคาร เบญจบรรณ (H:มนุษยศาสตร์) (เขตแม่คาว)
 ห้อง
 ประเภท : ห้องเรียน สถานภาพ : ใช้งานได้
 คุณลักษณะ : LCD-PROJECTOR+COM (ไม่มีInternet)
ระหว่าง  12/11/2560 - 18/11/2560 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ AE115
(3) 1,
L1, บรรยาย
 AE206
(3) 1,
L1, บรรยาย
 AE206
(3) 2,
L1, บรรยาย
 AE211
(3) 3,
L1, บรรยาย
 AE209
(3) 1,
L1, บรรยาย
 AE209
(3) 2,
L1, บรรยาย
อังคาร   AE311
(3) 1,
L1, บรรยาย
 AE115
(3) 6,
L1, บรรยาย
 AE494
(6) 1,
L1, บรรยาย
 JC103
(0) 1,
L1, บรรยาย
 JC105
(4) 1,
L1, บรรยาย
 
พุธ AE312
(อ.เกณฑ์) ,
BOOKING, จัดสอบโดยอาจารย์
 GE136.2
(อ.อัญษิกาญจ์) ,
BOOKING, กิจกรรม
 
พฤหัสบดี AE115
(3) 1,
L1, บรรยาย
 AE206
(3) 1,
L1, บรรยาย
 AE206
(3) 2,
L1, บรรยาย
 AE211
(3) 3,
L1, บรรยาย
 AE209
(3) 1,
L1, บรรยาย
 AE209
(3) 2,
L1, บรรยาย
ศุกร์   AE311
(3) 1,
L1, บรรยาย
 AE115
(3) 6,
L1, บรรยาย
 AE494
(6) 1,
L1, บรรยาย
 JC103
(0) 1,
L1, บรรยาย
 JC105
(4) 1,
L1, บรรยาย
 
เสาร์ AE234
(อ.สุทธินี) ,
BOOKING, สอนเสริม
     
อาทิตย์ AE371
(ภาษาอังกฤษ) ,
BOOKING, จัดสอบโดยอาจารย์
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (หน่วยกิต) ตอน, ระดับการศึกษา และวิธีการเรียน

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L2 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L3 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L4 = ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
L5 = ปริญญาโท
L6 = ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร
L9 = บุคคลภายนอก
L10 = ปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
18 พ.ย. 256009:00-12:00AE234
อ.สุทธินี
15 พ.ย. 256009:00-12:00AE312
อ.เกณฑ์
15 พ.ย. 256013:00-16:00GE136.2
อ.อัญษิกาญจ์
12 พ.ย. 256009:00-15:00AE371
ภาษาอังกฤษ
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา