ลงทะเบียนปกติ (Online)

15 พฤษภาคม 2560
08.30 น.

ถึง

26 พฤษภาคม 2560
16.00 น.

  บอกเพิ่ม-บอกเลิก และเปลี่ยนตอนรายวิชา (Online)

15 พฤษภาคม 2560
08.30 น.

ถึง

26 พฤษภาคม 2560
16.00 น.

  ลงทะเบียนช้า (Online)

29 พฤษภาคม 2560
08.30 น.

ถึง

31 พฤษภาคม 2560
16.00 น.

  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน web และ ชำระเงินที่
  ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

15 พฤษภาคม 2560
8.30 น.

ถึง

26 พฤษภาคม 2560
16.00 น.

หมายเหตุ:

      

  Register Online

15 May 2017
08.30 a.m.

To

26 May 2017
16.00 p.m.

  Adding - Dropping and Changing section of courses (Online)

15 May 2017
08.30 a.m.

To

26 May 2017
16.00 p.m.

  Late register Online (with fine 50 Baht/day)

29 May 2017
08.30 a.m.

To

31 May 2017
04.00 p.m.

  Student print payment form and pay fees at
  the Siam Commercial Bank and the Krungthai Bank

15 May 2017
8.30 a.m.

To

26 May 2017
04.00 p.m.

Note: