ข่าวเด่นวันนี้
 1.ประกาศรับสมัครร่วมวงคณะนักร้องประสานเสียงของวิทยาลัยดุริยศิลป์ (ด่วนที่สุด)
ประกาศรับสมัครร่วมวงคณะนักร้องประสานเสียงของวิทยาลัยดุริยศิลป์
ประกาศโดย   วิทยาลัยดุริยศิลป์   วันที่ประกาศ   14 ธันวาคม 2560
 2.เรื่องงดการขอหลักฐานการศึกษา (ด่วนที่สุด)
เนื่องจากมหาวิทยาลัยพายัพจะปิดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 จึงของดการออกหลักฐานการศึกษาทุกชนิดในวันเวลาดังกล่าว> งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ
ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2560
 3.แผนแนะนำการศึกษา 2/2560 (ด่วนที่สุด)
แผนแนะนำการศึกษา 2/2560
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
 • คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
 • วิทยาลัยดุริยศิลป์
  หมายเหตุ 1. สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน
  2. จากแผนแนะนำ ให้ตรวจสอบรายวิชากับระบบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง
 • ประกาศโดย   งานตารางสอน-สอบ   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2560
   4.ลงทะเบียนOnline ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ด่วนที่สุด)
  ตั้งแต่วันที่ 4 - 29 ธ.ค. 60
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2560
   5.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รหัสปี 60 (ด่วนที่สุด)
  นักศึกษาใหม่ รหัสปี 60 สามารถรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้น นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาระดับปริญญาโท รับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
  ประกาศโดย   Registration and Admissions Office   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2560
   6.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเขตแก้วนวรัฐ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาระดับปริญญาโท (ด่วนที่สุด)
  นักศึกษาใหม่ รหัสปี 60 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาระดับปริญญาโท รับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
  ประกาศโดย   Registration and Admissions Office   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2560