ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.ตารางกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ 2560 (ด่วนที่สุด)
 • ตารางกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ 2560
 • ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2560
   2.สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
  สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท [ รายละเอียดคลิกที่นี่ ]
  ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2559
   3.ลงทะเบียนOnline ภาคฤดูร้อน/2559 (ด่วนมาก)
  ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 พ.ค. 60
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2560
   4.แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมาก)
  แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2559
   5.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559