เมนูหลัก

ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.ตารางกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ 2560 (ด่วนที่สุด)
 • ตารางกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ 2560
 • ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2560
   2.แจ้งการ Drop W ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
  บอกเลิกรายวิชาที่ได้รับอักษร W ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ปริญญาตรีภาคปกติ, ปริญญาตรี Interและปริญญาโท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 23 มิถุนายน 2560 นักศึกษาสามารถ download คำร้องได้ที่ Web site ระบบบริการการศึกษา หรือขอรับคำร้องได้ที่งานประมวลผลการเรียนฯ สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องบริการที่ 6

  การปลอมแปลงลายมือชื่ออาจารย์ถือเป็นความผิดวินัยนักศึกษา อาจถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
  ประกาศโดย   งานประมวลผลฯ   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2560
   3.ตารางสอบกลางภาค การศึกษาภาคฤดูร้อน/2559 (ด่วนที่สุด)
  กำหนดการสอบกลางภาค การศึกษาภาคฤดูร้อน/2559
  ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560


  สามารถตรวจสอบ ตารางสอบกลางภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
  ประกาศโดย   งานตารางสอน ตารางสอบ   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2560
   4.รายชื่อนักศึกษารหัสปี 60 อบรมภาษาอังกฤษ (ด่วนที่สุด)
 • รายชื่อนักศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 14-23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-11.30 น. และ เวลา 12.30-14.30 น.
 • ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2560
   5.แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมาก)
  แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2559
   6.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา