เมนูหลัก

ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561


สามารถตรวจสอบ ตารางสอบกลางภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน ตารางสอบ   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2561
 2.การปรับเปลี่ยนปฏิทินปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา โดยหลักสูตรไทยและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น) จะเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในเดือนมิถุนายน 2561 ส่วนหลักสูตรนานาชาติ จะเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในเดือนสิงหาคม 2561
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2561
 3.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 รับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา ช่องที่ 7 ส่วนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ รับบัตรฯนักศึกษาได้ที่เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   Registration Office   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2561
 4.แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป) (ด่วนที่สุด)
-
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2561
 5.สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท [ รายละเอียดคลิกที่นี่ ]
ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา/ งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2561
 6.สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ด่วน)
นักศึกษาที่ยื่นแบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แต่ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์สำเร็จการศึกษา หรือไม่สำเร็จเนื่องด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และยื่นแบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาอีกครั้งใน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2561
 7.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2560
   8.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
  ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา/ งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2561
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา