เมนูหลัก

ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.ตารางการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560

สามารถตรวจสอบ ตารางการสอบประจำภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน-สอบ   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2560
 2.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รหัสปี 60 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ รหัสปี 60 สามารถรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้น นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาระดับปริญญาโท รับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
ประกาศโดย   Registration and Admissions Office   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2560
 3.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเขตแก้วนวรัฐ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาระดับปริญญาโท (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ รหัสปี 60 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาระดับปริญญาโท รับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
ประกาศโดย   Registration and Admissions Office   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2560
 4.รายชื่อนักศึกษาใหม่ รหัสปี 60 ที่ขาดส่งเอกสารหลักฐานการศึกษาจากสถาบันเดิม (ด่วนที่สุด)
รายชื่อนักศึกษาใหม่ รหัสปี 60 ที่ขาดส่งเอกสารและหลักฐานการศึกษาจากสถาบันเดิม ให้ติดต่อนำส่งที่สำนักทะเบียนฯ ช่องที่ 7 ภายใน 31 สิงหาคม 2560[รายชื่อนักศึกษา คลิกที่นี่ ]
ประกาศโดย   Student Records   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2560
 5.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
  • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
  • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
  • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
  • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
  • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
  • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559
      
    Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา