ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.ลงทะเบียนOnline 2/2559 (ด่วนที่สุด)
ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 ธ.ค. 59
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2559
 2.การล็อกระบบสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษาได้ทำการล็อกระบบสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้นักศึกษาติดต่อที่สำนักทะเบียนฯช่องที่ 7 (งานทะเบียนประวัตินักศึกษา) เพื่อทำการถ่ายรูปและปลดล็อกระบบต่อไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนประวัตินักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2559
 3.แผนแนะนำการศึกษา 2/2559 (ด่วนมาก)
แผนแนะนำการศึกษา 2/2559
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
 • คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
 • วิทยาลัยดุริยศิลป์
  (หมายเหตุ 1. สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน
  2. จากแผนแนะนำ ให้ตรวจสอบรายวิชากับระบบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง
 • ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2559
   4.แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมาก)
  แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2559
   5.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ด่วนมาก)
 • เอกสารชี้แจงฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
 • ประกาศโดย   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา