ข่าวเด่นวันนี้
 1.พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 กันยายน 2558
 2.การรับบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสปี 58) ดังต่อไปนี้ (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสปี 58) คณะนิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ และคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร รับบัตรนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องที่ 7 ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ รับบัตรนักศึกษาได้ที่สาขา MBA. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 3.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 4.สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 5.ตารางการทดสอบก่อนสอบกลางภาค (ด่วนที่สุด)
กำหนดการทดสอบก่อนการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558

สามารถตรวจสอบ ตารางการทดสอบก่อนการสอบกลางภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน-ตารางสอบ   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2558
 6.การรับบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสปี 58) คณะนิติศาสตร์ (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสปี 58) คณะนิติศาสตร์ รับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2558
 7.การรับบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสปี 58) ดังต่อไปนี้ (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสปี 58) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ รับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนคณะอื่นโปรดรอฟังประกาศต่อไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2558
 8.การรับบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสปี 58) เขตแก้วนวรัฐ และวิทยาลัยนานาชาติ (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสปี 58) คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี และวิทยาลัยนานาชาติ รับบัตรนักศึกษาได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2558
 9.สวัสดิการการรักษาพยาบาล นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
สวัสดิการการรักษาพยาบาล นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   งานบริการอนามัย   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2558
 10.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2557
   11.การยกเลิกบริการรับข่าว SMS
  พิมพ์ SMS คำว่า unregister เว้นวรรค รหัสนักศึกษา เว้นวรรค รหัสผ่านเวปลงทะเบียน ส่งไปยังหมายเลข 9010184 เช่น unregister 5101001 1234567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2555
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา