ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2559
 2.ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559


สามารถตรวจสอบ ตารางสอบกลางภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน ตารางสอบ   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2559
 3.การล็อกระบบสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัสปี 59 ที่ขาดส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา (ด่วนที่สุด)
สำนักทะเบียนฯ ได้ทำการล็อกระบบนักศึกษาที่ขาดส่งหลักฐานการศึกษาฉบับจบการศึกษาของสถาบันเดิม ให้นักศึกษาติดต่อนำส่งที่สำนักทะเบียนฯ ช่องที่ 7 (งานทะเบียนประวัตินักศึกษา)
ประกาศโดย   Student Records   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2559
 4.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รหัสปี 59 ดังต่อไปนี้ (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสปี 59) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ รับบัตรฯได้ที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   Student Records   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2559
 5.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปี 59 สำหรับนักศึกษาเขตแก้วนวรัฐ คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสปี 59) คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ รับบัตรฯนักศึกษาได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   Registration Office   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2559
 6.การถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และการส่งเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัสปี 59 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสปี 59 ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวยังไม่ครบ (ตามเอกสารสัญญาสีฟ้า) ให้ติดต่อสำนักทะเบียนฯ ช่องที่ 7 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 (โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2559
 7.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
 • เอกสารชี้แจงฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
 • ประกาศโดย   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
   8.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา