ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.ตารางการทดสอบก่อนสอบกลางภาค (ด่วนที่สุด)
กำหนดการทดสอบก่อนการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559

สามารถตรวจสอบ ตารางการทดสอบก่อนการสอบกลางภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน-ตารางสอบ   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2559
 2.ให้นักศึกษาติดต่อถ่ายรูปใหม่ (ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาดังมีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษาด่วน 1. นายเมธี จินาติ๊บ สาขาการจัดการโรงแรม 2. นางสาวอทิตยา กัณฑสูตร คณะนิติศาสตร์ 3. นางสาวชุติมา เตวิชัย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2559
 3.การถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และการส่งเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัสปี 59 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสปี 59 ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวยังไม่ครบ (ตามเอกสารสัญญาสีฟ้า) ให้ติดต่อสำนักทะเบียนฯ ช่องที่ 7 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 (โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2559
 4.สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (8 สิงหาคม-2 กันยายน2559) (ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท [ รายละเอียดคลิกที่นี่]
ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2559
 5.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
 • เอกสารชี้แจงฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
 • ประกาศโดย   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
   6.การล็อกระบบสำหรับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบในภาคฤดูร้อน/2558 (ด่วนที่สุด)
  สำนักทะเบียนฯ ได้ทำการล็อกระบบการลงทะเบียนในภาคฯ 1/2559 สำหรับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบในภาคฤดูร้อน 2558 ระดับปริญญาตรี รหัสปี 51 ระดับปริญญาโท รหัสปี 54 และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รหัสปี 49
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2559
   7.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา