ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2560


สามารถตรวจสอบ ตารางสอบกลางภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน ตารางสอบ   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2560
 2.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2560
 3.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 รับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องที่ 7 ส่วนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ รับบัตรฯได้ที่เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   Registration Office   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2560
 4.การล็อคระบบสำหรับนักศึกษาใหม่ 2/59 ที่ขาดส่งหลักฐานการศึกษา (ด่วนที่สุด)
สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ได้ทำการล็อคระบบสำหรับนักศึกษาที่ขาดส่งหลักฐานการศึกษาฉบับจบการศึกษาจากสถาบันเดิม ให้นักศึกษาติดต่อนำส่งที่สำนักทะเบียนฯ ช่องที่ 7 ภายใน 31 มกราคม 2560
ประกาศโดย   Registration Office   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2560
 5.แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมาก)
แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2559
 6.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา