เมนูหลัก

ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.ตารางการทดสอบก่อนสอบประจำภาค (ด่วนที่สุด)
กำหนดการทดสอบก่อนการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบ ตารางการทดสอบก่อนการสอบประจำภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน-ตารางสอบ   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2560
 2.แจ้งการ Drop W ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)
บอกเลิกรายวิชาที่ได้รับอักษร W ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรีภาคปกติ, ปริญญาตรี Interและปริญญาโท ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560 นักศึกษาสามารถ download คำร้องได้ที่ Web site ระบบบริการการศึกษา หรือขอรับคำร้องได้ที่งานประมวลผลการเรียนฯ สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องบริการที่ 6
การปลอมแปลงลายมือชื่ออาจารย์ถือเป็นความผิดวินัยนักศึกษา อาจถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   งานประมวลผลฯ   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2560
 3.พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2560
 4.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รหัสปี 60 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ รหัสปี 60 สามารถรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้น นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาระดับปริญญาโท รับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
ประกาศโดย   Registration and Admissions Office   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2560
 5.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเขตแก้วนวรัฐ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาระดับปริญญาโท (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ รหัสปี 60 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาระดับปริญญาโท รับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
ประกาศโดย   Registration and Admissions Office   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2560
 6.รายชื่อนักศึกษาใหม่ รหัสปี 60 ที่ขาดส่งเอกสารหลักฐานการศึกษาจากสถาบันเดิม (ด่วนที่สุด)
รายชื่อนักศึกษาใหม่ รหัสปี 60 ที่ขาดส่งเอกสารและหลักฐานการศึกษาจากสถาบันเดิม ให้ติดต่อนำส่งที่สำนักทะเบียนฯ ช่องที่ 7 ภายใน 31 สิงหาคม 2560[รายชื่อนักศึกษา คลิกที่นี่ ]
ประกาศโดย   Student Records   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2560
 7.แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมาก)
แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2559
 8.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
  • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
  • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
  • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
  • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
  • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
  • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559
      
    Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา