ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
 • เอกสารชี้แจงฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
 • ประกาศโดย   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
   2.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา) (ด่วนที่สุด)
  วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนา พล.อ.อ.วีระ กิจจาทร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
   3.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
  ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
   4.การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
  นักศึกษาสัญชาติไทย ที่สนใจเลือกแผนประกันสุขภาพฯ ของนักศึกษาต่างชาติ ติดต่อได้ที่งานบริการอนามัย สำนักพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 รายละเอียด คลิกที่นี่
  ประกาศโดย   งานบริการอนามัย สำนักพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2559
   5.ลงทะเบียนOnline 1/2559 (ด่วนที่สุด)
  ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 59 - 29 ก.ค. 59
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2559
   6.การล็อกระบบสำหรับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบในภาคฤดูร้อน/2558 (ด่วนที่สุด)
  สำนักทะเบียนฯ ได้ทำการล็อกระบบการลงทะเบียนในภาคฯ 1/2559 สำหรับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบในภาคฤดูร้อน 2558 ระดับปริญญาตรี รหัสปี 51 ระดับปริญญาโท รหัสปี 54 และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รหัสปี 49
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2559
   7.แผนแนะนำการศึกษา 1/2559 (ด่วนที่สุด)
  แผนแนะนำการศึกษา 1/2559
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
 • คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
 • วิทยาลัยดุริยศิลป์
  (หมายเหตุ 1. สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน
  2. จากแผนแนะนำ ให้ตรวจสอบรายวิชากับระบบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง
 • ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2559
   8.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา