ข่าวเด่นวันนี้
 1.การถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาและการส่งใบกรอกระเบียนประวัติ นักศึกษารหัสปี 57 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ยังไมได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา หรือไม่ได้ส่งใบกรอกระเบียนประวัติ ให้ติดต่อสำนักทะเบียนฯ ช่องที่ 7 ภายใน 29 ส.ค.2557 มิฉะนั้นจะถูก Lock ระบบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2557
 2.สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท [ รายละเอียดคลิกที่นี่ ]
ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2557
 3.ลงทะเบียนOnline 1/2557 (ด่วนมาก)
ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   16 กรกฏาคม 2557
 4.นักศึกษาที่ถูก Lock ระบบ (ด่วนมาก)
นักศึกษารหัสปี 56 ที่ถูก Lock ระบบและไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อ งานทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักทะเบียน ฯ เพื่อทำการถ่ายรูป และ ปลด Lock ระบบ ด้วยคะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2557
 5.ประกาศ การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีการโอนเงินของมหาวิทยาลัยพายัพ (ด่วนมาก)
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีการโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษา ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จากสาขาเดิม มหาวิทยาลัยพายัพ (เชียงใหม่) ให้เปลี่ยนเป็น สาขา บิ้กซี เชียงใหม่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เลขที่บัญชี เดิม 802-200678-9 สำหรับ เงินโอนทั่วไป ให้เปลี่ยนเป็น 405-027083-7
2. เลขที่บัญชี เดิม 802-300181-3 สำหรับ ค่ารับสมัคร และ รายงานตัวน.ศ. ใหม่ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ให้เปลี่ยนเป็น 468-035701-7
3. เลขที่บัญชี เดิม 802-300038-8 สำหรับ โอนเงินค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เปลี่ยนเป็น 468-035643-5
ประกาศโดย   สำนักบริหารการเงิน   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2557
 6.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 (ด่วน)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2557
 7.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2557
   8.การยกเลิกบริการรับข่าว SMS
  พิมพ์ SMS คำว่า unregister เว้นวรรค รหัสนักศึกษา เว้นวรรค รหัสผ่านเวปลงทะเบียน ส่งไปยังหมายเลข 9010184 เช่น unregister 5101001 1234567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2555
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา