ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในภาค 2/2558 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558 รับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ช่องที่ 7 ส่วนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติรับบัตรฯ ที่เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2559
 2.การตรวจกระดาษคำตอบ (ด่วนที่สุด)
ขอให้ติดต่อคุณจิตรานันท์ จันทร์คำปัน สำนักเทคโนโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา เบอร์ 285 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2558
 3.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ด่วนมาก)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2558
 4.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559
   5.การยกเลิกบริการรับข่าว SMS
  พิมพ์ SMS คำว่า unregister เว้นวรรค รหัสนักศึกษา เว้นวรรค รหัสผ่านเวปลงทะเบียน ส่งไปยังหมายเลข 9010184 เช่น unregister 5101001 1234567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2555
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา