เมนูหลัก

ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.แนวปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ตั้งแต่รหัสปี 59 เป็นต้นไป) (ด่วนที่สุด)
-
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2561
 2.การปรับเปลี่ยนปฏิทินปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)
สภามหาวิทยาลัยพายัพได้มีมติที่ 108/2560 "เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยพายัพปรับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยเริ่มปีการศึกษาในเดือนมิถุนายนและสิ้นสุดปีการศึกษาในเดือนพฤษภาคม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปฯ"
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2561
 3.สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท [ รายละเอียดคลิกที่นี่ ]
ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา/ งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2561
 4.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
  • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
  • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
  • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
  • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
  • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
  • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2560
      
    Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา