ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook
 ข่าวเด่นวันนี้
 1.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา) (ด่วนที่สุด)
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนา พล.อ.อ.วีระ กิจจาทร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2559
 2.ตารางการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
ระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2559


สามารถตรวจสอบ ตารางการสอบประจำภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน-สอบ   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2559
 3.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
เอกสารชี้แจงฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
 • คลิกที่นี่
 • ประกาศโดย   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2559
   4.รายวิชาเลือกเสรี (ด่วนที่สุด)
  สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 หมวดวิชาเลือกเสรี สามารถเลือกรายวิชาต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2559
   5.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
  ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2559
   6.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ (ด่วน)
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ(ปวส.)
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2559
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา