ข่าวเด่นวันนี้
 1.การรับบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 57) เขตแก้วนวรัฐ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาปริญญาโท (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 57) คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยดุริยศิลป์ วิทยาลัยพระคริสตฺธรรมแมคกิลวารี วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาระดับปริญญาโท รับบัตรนักศึกษาที่คณะที่นักศึกษาสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนประวัตินักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2557
 2.ตารางการทดสอบก่อนสอบกลางภาค (ด่วนที่สุด)
กำหนดการทดสอบก่อนการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2557

สามารถตรวจสอบ ตารางการทดสอบก่อนการสอบกลางภาค ได้จากเมนู "ตารางสอบรวม"
ประกาศโดย   งานตารางสอน-ตารางสอบ   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2557
 3.การถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาและการขาดส่งใบกรอกระเบียนประวัติและเอกสารรายงานตัว นักศึกษารหัสปี 57 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา หรือไม่ได้ส่งใบกรอกระเบียนประวัติหรือขาดส่งเอกสารรายงานตัว ให้ติดต่อสำนักทะเบียนฯ ช่องที่ 7 ภายใน 29 ส.ค.2557 มิฉะนั้นจะถูก Lock ระบบและจะไม่ได้รับบัตรนักศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2557
 4.สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมาก)
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท [ รายละเอียดคลิกที่นี่ ]
ประกาศโดย   งานสำเร็จการศึกษา งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2557
 5.ลงทะเบียนOnline 1/2557 (ด่วนมาก)
ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนการลงทะเบียน Online
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   16 กรกฏาคม 2557
 6.นักศึกษาที่ถูก Lock ระบบ (ด่วนมาก)
นักศึกษารหัสปี 56 ที่ถูก Lock ระบบและไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ให้ติดต่อ งานทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักทะเบียน ฯ เพื่อทำการถ่ายรูป และ ปลด Lock ระบบ ด้วยคะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2557
 7.สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 (ด่วน)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 ให้มารับ Transcript และหนังสือรับรองการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 เป็นต้นไป> ได้ที่งานหลักฐานการศึกษา สำนักทะเบียนฯ ช่อง 2
ประกาศโดย   งานหลักฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2557
 8.หลักเกณฑ์การเทียบโอนต่างๆ
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
 • การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ
 • การขอเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
 • การขอสมัครสอบเพื่อเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
 • ประกาศโดย   งานประมวลผลการเรียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2557
   9.การยกเลิกบริการรับข่าว SMS
  พิมพ์ SMS คำว่า unregister เว้นวรรค รหัสนักศึกษา เว้นวรรค รหัสผ่านเวปลงทะเบียน ส่งไปยังหมายเลข 9010184 เช่น unregister 5101001 1234567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2555
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา