เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
วิทยาเขต-
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตร10104001550 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 5601130157 นายปภังกร เกตุวงศ์-- ยื่นคาดว่าฯ
2 5601130201 นางสาวชัญญานุช สารเงิน-- ยื่นคาดว่าฯ
3 5601130348 นายศุภโชค เดชาคำ-- ยื่นคาดว่าฯ
4 5601130461 นายเอกดนัย บุญเรือง-- ยื่นคาดว่าฯ
5 5601130607 นายโชติพิพัฒน์ ไชยลังการ์-- ยื่นคาดว่าฯ
6 5601130614 นางสาวสุภาวรรณ แก้วน้อย-- ยื่นคาดว่าฯ
7 5801130539 สิบเอกธีระพงษ์ พันธ์ดี-- ยื่นคาดว่าฯ
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา