เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
วิทยาเขต-
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตร10104001550 : นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 5601130157 นายปภังกร เกตุวงศ์- 31 ธันวาคม 2560 รออนุมัติปริญญา
2 5601130201 นางสาวชัญญานุช สารเงิน- 31 ธันวาคม 2560 รออนุมัติปริญญา
3 5601130348 นายศุภโชค เดชาคำ- 31 ธันวาคม 2560 รออนุมัติปริญญา
4 5601130461 นายเอกดนัย บุญเรือง- 31 ธันวาคม 2560 รออนุมัติปริญญา
5 5601130607 นายโชติพิพัฒน์ ไชยลังการ์- 31 ธันวาคม 2560 รออนุมัติปริญญา
6 5601130614 นางสาวสุภาวรรณ แก้วน้อย- 31 ธันวาคม 2560 รออนุมัติปริญญา
7 5801130539 สิบเอกธีระพงษ์ พันธ์ดี-- ไม่อนุมัติ
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา