เมนูหลัก

IIT480ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ปัญญาประดิษฐ์
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IIT103 และ IIT211 หรือ
ICS220 และ IMA212 หรือ
ICS220 และ IMA212
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

 -
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)  
  01 จันทร์13:00-15:00PC302/1เพ็นเทคอสต์ (GI:บัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ) (เขตแม่คาว)C1028  
  พฤหัสบดี13:00-15:00PC302/1เพ็นเทคอสต์ (GI:บัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ) (เขตแม่คาว)C     
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เชมัส ไลออน
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปี 4 ขึ้นไป10-2-8
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2560 เวลา 10:30 - 12:30 (C)
สอบปลายภาค: 22 พ.ย. 2560 เวลา 08:00 - 11:00 (C)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  - = N/A  A = ประชุม  B = สอนเสริม  C = บรรยาย  D = จัดสอบโดยอาจารย์  E = สอบ  F = สอบประจำภาค  G = สอบปฏิบัติประจำภาค(ข้อเขียน)  H = สอบปฏิบัติก่อนการสอบประจำภาค(ข้อเขียน)  L = ปฏิบัติ  M = สอบกลางภาค  N = ทดสอบก่อนการสอบกลางภาค  O = สอบปฏิบัติก่อนการสอบกลางภาค(ข้อเขียน)  P = สอบปฏิบัติกลางภาค(ข้อเขียน)  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว  U = ซ่อมแซม  X = กิจกรรม
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา