เมนูหลัก

HM492SEMINAR IN ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
สัมมนาทางการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
สังกัดบริหารธุรกิจ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: HM323 และ HM326 และ HM331 และ HM431 หรือ
HM317 และ HM414 และ HM415 และ HM416 หรือ
HM323 และ HM326 และ HM331 และ HM334
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2559 

 -
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)  
  01 พุธ09:00-12:00TR301ทรินิตี้ (B:บริหารธุรกิจ) (เขตแม่คาว)C301218  
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ดอกเตอร์สมพิศ ทองปาน
สำรองให้:การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ปี 4 ขึ้นไป30-10-20
สอบปลายภาค:
Course Description
การวิเคราะห์และอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์แนวคิดทางทฤษฏีมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์หมายเหตุ
เรียน  - = N/A  A = ประชุม  B = สอนเสริม  C = บรรยาย  D = จัดสอบโดยอาจารย์  E = สอบ  F = สอบประจำภาค  G = สอบปฏิบัติประจำภาค(ข้อเขียน)  H = สอบปฏิบัติก่อนการสอบประจำภาค(ข้อเขียน)  L = ปฏิบัติ  M = สอบกลางภาค  N = ทดสอบก่อนการสอบกลางภาค  O = สอบปฏิบัติก่อนการสอบกลางภาค(ข้อเขียน)  P = สอบปฏิบัติกลางภาค(ข้อเขียน)  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว  U = ซ่อมแซม  X = กิจกรรม
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา