เมนูหลัก

BA743KNOWLEDGE MANAGEMENT
การจัดการความรู้
สังกัดบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2559 

 -
ปริญญาโท
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)  
  01 เสาร์09:00-16:00PC320เพ็นเทคอสต์ (GI:บัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ) (เขตแม่คาว)C301218  
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ดอกเตอร์ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
สำรองให้:ปริญญาโท ปี 2 ขึ้นไป ประเภท 130-12-18
สอบกลางภาค: 11 มี.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 (C)
สอบปลายภาค: 6 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 (C)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  - = N/A  A = ประชุม  B = สอนเสริม  C = บรรยาย  D = จัดสอบโดยอาจารย์  E = สอบ  F = สอบประจำภาค  G = สอบปฏิบัติประจำภาค(ข้อเขียน)  H = สอบปฏิบัติก่อนการสอบประจำภาค(ข้อเขียน)  L = ปฏิบัติ  M = สอบกลางภาค  N = ทดสอบก่อนการสอบกลางภาค  O = สอบปฏิบัติก่อนการสอบกลางภาค(ข้อเขียน)  P = สอบปฏิบัติกลางภาค(ข้อเขียน)  S = ศึกษาด้วยตนเอง  T = ติว  U = ซ่อมแซม  X = กิจกรรม
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา