เมนูหลัก

ขั้นที่ 1 หมวดวิชา
ขั้นที่ 2 สาขาวิชาที่รายวิชาสังกัด
ขั้นที่ 3 จำนวนรายการที่ได้จากการค้นหาไม่เกิน  
ขั้นที่ 4 ปีการศึกษา -
ระดับการศึกษา

ขั้นที่ 5 ป้อนข้อความลงในช่องรหัสรายวิชาและ/หรือชื่อรายวิชาแล้วกดปุ่ม ค้นหา เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข
-
ค้นหาโดยระบุวันเวลา   ใช่  ไม่ใช่
ตัวอย่าง
1. ค้นหาวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยAE
ป้อน AE* ลงในช่องรหัสรายวิชา
2. ค้นหาวิชาที่มีคำว่า world เป็นส่วนหนึ่งของชื่อวิชา
ป้อน *world* ลงในช่องชื่อวิชา
3. ค้นหาวิชาที่มีชื่อวิชาลงท้ายด้วย finance
ป้อน *finance ลงในช่องชื่อวิชา
4. แสดงรายวิชาของคณะบริหารธุรกิจ
เลือกหน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
5. ค้นหาวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยAE และมีชื่อวิชาลงท้ายด้วย เบื้องต้น
ป้อน AE* ลงในช่องรหัสรายวิชา และป้อน *เบื้องต้น ลงในช่องชื่อรายวิชา
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา