เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ (Online)
 • 7 พ.ค. 2561 8:30 น.11 พ.ค. 2561 16:00 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ7 พ.ค. 2561 8:30 น.11 พ.ค. 2561 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนตอนเรียน (Online)
 • 7 พ.ค. 2561 8:30 น.11 พ.ค. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (Online)7 พ.ค. 2561 8:30 น.11 พ.ค. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (Online)7 พ.ค. 2561 8:30 น.11 พ.ค. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนตอนรายวิชา (Online)7 พ.ค. 2561 8:30 น.11 พ.ค. 2561 16:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 7 พ.ค. 2561 8:30 น.11 พ.ค. 2561 16:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินผ่าน WEB
 • 7 พ.ค. 2561 8:30 น.11 พ.ค. 2561 16:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร7 พ.ค. 2561 8:30 น.11 พ.ค. 2561 18:00 น.
    -  ช่วงวันเปิดภาคการศึกษา30 พ.ค. 2561 8:00 น.14 ก.ค. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W31 พ.ค. 2561 8:30 น.22 มิ.ย. 2561 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอมีวิชาโท1 มิ.ย. 2561 8:00 น.1 มิ.ย. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา4 มิ.ย. 2561 8:00 น.15 มิ.ย. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค20 มิ.ย. 2561 8:00 น.22 มิ.ย. 2561 18:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน7 ก.ค. 2561 8:00 น.7 ก.ค. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันสอบประจำภาค9 ก.ค. 2561 8:00 น.14 ก.ค. 2561 18:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการลาออก13 ก.ค. 2561 8:00 น.13 ก.ค. 2561 16:00 น.
 • วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
 • 14 ก.ค. 2561 8:00 น.14 ก.ค. 2561 16:00 น.
    -  ช่วงวันปิดภาคการศึกษา15 ก.ค. 2561 8:00 น.29 ก.ค. 2561 16:00 น.
    -  วันหยุดวันอาสาฬหบูชา27 ก.ค. 2561 8:00 น.27 ก.ค. 2561 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของปีการศึกษา27 ก.ค. 2561 8:00 น.27 ก.ค. 2561 16:00 น.
    -  วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร28 ก.ค. 2561 8:00 น.28 ก.ค. 2561 16:00 น.
    -  วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา30 ก.ค. 2561 8:00 น.30 ก.ค. 2561 16:00 น.
    -  วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร30 ก.ค. 2561 8:00 น.30 ก.ค. 2561 16:00 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact staff : สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา